Kwartalnik Górowski – blog historyczny

23 grudnia 2021

Od fotografii do filmu (2)

Opublikowano: 23.12.2021, 13:02

Nazajutrz po otwarciu Górowskiego Klubu Filmowego odbyło się jego posiedzenie z udziałem 6 osób. Ustalono, iż na całością prac będzie czuwał Józef Lesiak. Jerzy Czerneńko został wybrany przewodniczącym, sekretarzem Andrzej Mudryk, skarbnikiem Edward Chruszcz, gospodarzem ciemni Stefan Rogowski a gospodarzem kabiny dźwiękowej Adam Kowalski. Zobowiązano skarbnika do zbierania wpisowych w wysokości 20 zł i składek członkowski w wysokości 5 zł miesięcznie. Postanowiono, że każdy klubowicz raz w miesiącu winien wykonać zdjęcie dużego formatu, dostarczyć do klubu, skąd powędrują do Wojewódzkiego Domu Kultury we Wrocławiu, oraz kręcić jeden film miesięcznie na podstawie scenariusza omówionego przez wszystkich klubowiczów.

W grudniu przystąpiono do kręcenia filmu. Przygotowano kamery, reflektory, wybrano miejsce, ale nie opracowano scenariusza. Nakręcono jeden film, potem drugi krótki film, trzeci. Po tych doświadczeniach filmowych klubowicze stwierdzili, żeby powstał dobry film na konkurs, trzeba dużo popracować, a przede wszystkim stworzyć dobry, ciekawy scenariusz.

W lutym 1967 r. narodził się pomysł zorganizowania wystawy fotograficznej. Otwarto ją 8 kwietnia pod nazwą „Poszukiwania”. W kronice klubu ponownie odnotowano jej otwarcie 24 kwietnia. Wówczas towarzyszyła temu wydarzeniu spotkanie z władzami i przedstawicielami WDK, projekcja filmowa. Przy kawie dyskutowano o plastyce i fotografii. W maju członkowie klubu wyruszyli w teren fotografować w celu przygotowania drugiej, jeszcze lepszej wystawy. Podczas jednej z wycieczek górowskim klubowiczowi towarzyszyli członkowie klubu fotograficznego z Czerniny (pan Gil i pani Miksza).

We wrześniu 1965 r. górowscy filmowy wzięli udział jako obserwatorzy w  Festiwalu Filmów Amatorskich „Pol – 8”  w Polanicy-Zdroju. W 1967 r. górowianie zaprezentowali na nim kilka własnych filmów takich jak „Życiorys” Tadeusza Zielińskiego, Józefa Lesiaka, Adama Kowalskiego, wykorzystujący życiorys kierownika Międzyorganizacyjnego Powiatowego Domu Kultury w Górze Jana Minty, „SP 6 AUG” – reportaż z życia klubu krótkofalarskiego z udziałem amatora krótkofalowca Wojciecha Kurpiela; „Pech” – film fabularny Kazimierza Dańki według pomysłu Adama Kowalskiego o młodocianych podrywaczach, „Skok” Jana Kozakiewicza, „Czernina – wieś” – film dokumentalny zrealizowany przez Józefa Lesiaka, Adama Kowalskiego i Tadeusza Zielińskiego. Ten ostatni film uhonorowano trzecią nagrodą i trzecią nagrodą Dolnośląskiego Towarzystwa Oświatowego za najlepszy film o miejscowości z Dolnego Śląska.

W 1968 r. przygotowano cztery filmy na festiwal polanicki: „Pociechy” Józefa Lesiaka i Tadeusza Zielińskiego – zrealizowany wg pomysłu Józefa Lesiaka opowiadający o życiu młodego małżeństwa; ci sami realizatorzy nakręcili jeszcze dwa filmy „Hobby” i „Dzień podobny do dnia”, ponadto „Alarm” Kazimierza Dańki. Filmowi „Pociechy” przyznano nagrodę specjalną, czyli projektor 8 mm.

Na Festiwalu Filmów Amatorskich 8 mm w 1969 r. górowscy filmowcy występowali pod patronatem trzebnickiego klubu „Start” z filmami „Pasja” Józefa Lesiaka i Jana Sokołowskiego, „Targ” Franciszka Koli i Wojciecha Czerskiego i „Z kwiatku na kwiatek”. Do Polanicy Zdroju wybrali się Józef Lesiak, Kazimierz Dańko, Wojciech Czerski. „Pasja” zdobyła puchar Wydziału Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłodzku za film o tematyce dolnośląskiej.

Członkowie klubu nadal robili zdjęcia. W 1967 r. brali udział konkursie fotograficznym WSS „Społem” w Górze „Letnie wędrówki z obiektywem”. W sierpniu 1969 r. ogłoszono konkurs fotograficzny „25-lecie powiatu górowskiego”. Z koła wzięli w nim udział: Stanisław Lesiak, Ryszard Grzelczak, Wojciech Czerski i Kazimierz Dańko. Pierwsze miejsce zajął Ryszard Grzelczak, drugie Stanisław Lesiak, trzecie – członek klubu fotograficznego z Czerniny, wyróżnienie Kazimierz Dańko. Klub „Profil” otrzymał pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 250 zł.

W porozumieniu ze Szkołą Podstawową Nr 1 zorganizowano wystawę prac fotograficznych z okazji „25-lecia Dolnego Śląska” (styczeń 1970 r.). Na początku lutego 1970 r. wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 2 urządzono drugą wystawę z tej samej okazji w dużej sali MPDK w Górze.

Z okazji 25-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy zorganizowano wystawę wszystkich zakładów pracy powiatu, na której pokazano dorobek 25-lecia. Zdjęcia na wystawę wykonali członkowie AKF (w formacie 30×40, 106 szt.), zrobiono również 9 albumów po 50 zdjęć nowej architektury w każdym.

Nadal odbywały się szkolenia: na początku 1968 r. kurs dla amatorów chcących poznać tajniki sztuki fotograficznej. Również prowadzono szkolenia dla członków klubu.

Na walnym zebraniu członków „Górowskiego Klubu Filmowego” z udziałem przewodniczącego Federacji Amatorskich Klubów Filmowych Józef Milka, który wygłosił referat „Struktura organizacji ruchu filmowego w Polsce”, podjęto decyzję o zmianie nazwy klubu na Amatorski Klub Filmowy „Profil” przy MPDK w Górze. W kronice klubowej nie podano daty tego wydarzenia, ale prawdopodobnie nastąpiło to pod koniec 1969 r.

27 stycznia 1970 r. na posiedzeniu zarządu AKF „Profil” zaplanowano międzyklubowe spotkanie z udziałem AKF NOT Wrocław, AKF „Start” Trzebnica i AKF „Profil” Góra. Połączone miało być z przeglądem filmów o Dolnym Śląsku z okazji „25-lecia powrotu Ziem Zachodnich i Północnych do Macierzy”. Doszło do niego 1 marca 1970 r. jako „Nadzwyczajny Przegląd Filmów Amatorskich”, na którym pokazano 24 filmy.

przegląd 1 marca 1970

1 III 1970 zorganizowano „Nadzwyczajny Przegląd Filmów Amatorskich” z udziałem: AKF „NOT” – Wrocław, AKF „Start” – Trzebnica, AKF „Profil” – Góra. Pokazano 24 filmy 8 mm. Przegląd miał charakter konkursowy. Jury zasiedli: W. Fogt – inspektor ds. kultury PPRN w Górze,  przewodniczący,  Edward Korotecki – KH ZHP w Górze, Stefan Piaseczny – ZP ZMS w Górze i Witalis Penczar – prezes AKF „Profil” (z nieodłączną fajką).

W trakcie projekcji spaliła się żarówka projekcyjna i wysiadł transformator od wzmacniacza, dalszy ciąg imprezy przebiegł bez zakłóceń. W części rozrywkowej wystąpił zespól estradowy „Nasi” działający przy MPDK w Górze.

Pierwszym miejscem uhonorowano film Józefa Lesiaka „Hobby” (zrealizowany pod szyldem AKF „Start” w Trzebnicy), drugim – film Zygmunta Kobaka „Ja tu byłem” (AKF NOT), trzecim – film Kazimierza Dańki i Ryszarda Grzelczaka „Alarm” (AKF Profil”), wyróżniono film „Malarze” Wojciecha Czerskiego, a publiczność wyróżniła film „Czernina wieś” Józefa Lesiaka i Adama Kowalskiego. Na zakończenie zorganizowano towarzyskie przyjęcie. Imprezę zrelacjonowano w „Gazecie Robotniczej”. Znalazła się tam wzmianka, że ten przegląd był próbą sił przed wojewódzkim przeglądem eliminacyjnym „Pol”, który zaplanowano na sierpniu 1970 r. Odbył się 5-6 września jako I Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich 8 mm

Górowianie wzięli udział w festiwalu w Obornikach Śląskich, gdzie nagrodzono filmy: druga nagroda dla „Czerniny wieś” i kilka wyróżnień (m.in. „Hobby”, „Pasja”).

Na górowski przegląd filmów amatorskich 8 mm przygotowano pięć filmów: „Jankiel” Józefa Lesiaka, Wojciecha Czerskiego, Adama Kowalskiego, Jana Kanickiego; „Góra” Józefa Lesiaka, Kazimierza Dańki, Adama Kowalskiego, Jana Kanickiego. „HPP – 70” Ryszarda Grzelczaka, Kazimierza Dańki; „Żniwny dzień” Czesława Giecewicza i „Bywa i tak” – komedia zrealizowana przez zespół Józefa Lesiaka w składzie Józef Lesiak, Wojciech. Czerski, Kazimierz Dańko i Ryszard Grzelczak. W 1970 r. większość filmów nakręcono na taśmie barwnej, bo były trudności z zakupem czarno-białej.

Organizatorzy byli wdzięczni Zbigniewowi Henszlowi – kierownikowi górowskiej drukarni za trud i czas poświęcony na wykonanie prac graficznych takich jak plakaty, dyplomy i zaproszenia na przegląd. Członkowie klubu brali czynny udział w tych pracach jak pomoc w drukarni przy wykonywaniu plakatów na płótnie, wycinanie szablonów czy wykańczania plakatów oraz dobór farb drukarskich. W pracach tych wyróżnili się: Wojciech Czerski, Kazimierz Dańko, Ryszard Grzelczak, Jan Kanicki, Tadeusz Zieliński i M. Dańko. Całą oprawę plastyczną przygotował Tadeusz Zieliński przy współpracy Jana Kanickiego.

I przegląd regulamin

Inspektor ds. kultury PPRN w Górze 5 września 1970 r. otworzył I Wojewódzki Przegląd Filmów Amatorskich 8 mm w Górze. Następnie prezes WSS „Społem” w Górze wręczył nagrody uczestnikom konkursu fotograficznego pn. „Poznaj swój kraj, region i spółdzielnię”. Przewodniczący Federacji Amatorskich Klubów Filmowych w Polsce Józef Milka wręczył legitymacje członkowskie nowo przyjętym członkom AKF „Profil” i omówił wszystkie sprawy związane z VI Ogólnopolskim Festiwalem Filmów Amatorskich  8 mm Pol-8 w Polanicy Zdroju. Janusz Skwara – zastępca przewodniczącego Federacji Amatorskich Klubów Filmowych i redaktor tygodnika „Ekran” Janusz Skwara wygłosił prelekcję o sytuacji w filmie amatorskim. Pierwszy dzień przeglądu zakończył się wieczorkiem towarzyskim w klubie MPDK.

I przegląd

6 września uczestnicy przeglądu mogli obejrzeć 28 filmów zrealizowanych przez filmowców z klubów z Góry, Lubania, Bolkowa, Trzebnicy i Wrocławia i gościnnie z Rawicza. Wg relacji „Gazety Robotniczej” dwa filmy z klubu „Profil” – „Jankiel” i „Góra” – zyskały uznanie widzów. Po projekcji filmy wykonane przez członków AKF „Profil” przekazano komisarzowi festiwalu „Pol-8”

Na festiwalu w Polanicy-Zdroju film „Jankiel” Adama Kowalskiego, Józefa Lesiaka i Jana Kanickiego z AKF „Profil” uzyskal dyplom honorowy tygodnika „Wiadomości” „za prezentację piękna ziemi dolnosląskiej i jej folkloru”. O czym był ten film, niech wyjaśni cytat z tygodnika „Wiadomości”: „Jego bohaterem jest Eugeniusz Kamiński, pionier osadnictwa na Dolnym Śląsku, działacz społeczny, który m.in. realizując osobiste zobowiązanieposadził pięćset drzew na Tysiąclecie Państwa Polskiego, amator-muzyk, świetnie grający na cymbałach”.

Mirosław Żłobiński

Pierwodruk: „Życie Powiatu” 2021 nr 9 s. 15

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.